logo De Codes - Praktijk voor Psychologie

Hoe begeleidt Brigitte ouders?

begeleiding Soms hebben ouders behoefte aan begeleiding in verband met de leer- of ontwikkelingsproblemen van hun kind. Het kan bijvoorbeeld gaan om begeleiding bij het overleg met de school over de te volgen aanpak. Het kan ook gaan om begeleiding of advisering over de omgang thuis. Brigitte heeft ervaring met het aanbieden van dergelijke begeleidingsvormen.