logo De Codes - Praktijk voor Psychologie

Hoe verloopt de behandeling?

behandeling De aanpak is ontwikkeld op grond van jarenlange ervaring in het begeleiden van kinderen in het (speciaal) basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Er wordt een keuze gemaakt uit verschillende methodes. De keuze wordt afgestemd op de leer- en persoonlijkheidsstijl van het kind of de (jong)volwassene. Brigitte geeft de behandelingen bij voorkeur in een serie. Een serie kan bijvoorbeeld uit twaalf sessies bestaan. Na afloop van een serie wordt het effect van de behandeling geëvalueerd. Aan het eind van de behandelingsserie ontvangt de cliënt een behandelingsverslag. Zodoende wordt de ontwikkeling van het kind regelmatig en systematisch vastgelegd.