logo De Codes - Praktijk voor Psychologie

Wat zijn leerproblemen?

logo Een specifiek leerprobleem betekent dat het leren gehinderd wordt door één of meer specifieke belemmeringen. Voorbeelden van belemmeringen zijn:

  • een specifiek ontwikkelingsprobleem zoals dyslexie of dyscalculie;
  • aandachts- of concentratieproblemen zoals A.D.D. of A.D.H.D.;
  • tempoproblemen;
  • motorische problemen.
  • taal/spraakproblemen

Het is ook mogelijk dat het leerprobleem niet op de eerste plaats komt, maar deel uitmaakt van een bredere ontwikkelingsproblematiek. Nog een andere mogelijkheid is dat het leerprobleem het gevolg is van een onderwijsprobleem, zoals een didactische methode die voor een bepaald kind niet geschikt is, of een minder goede relatie tussen leerling en leraar. Via onderzoek wordt vastgesteld wat er precies aan de hand is.