logo De Codes - Praktijk voor Psychologie

Hoe ziet een onderzoek eruit?

logo Een onderzoek bestaat meestal uit drie gedeelten: het intakegesprek, het eigenlijke onderzoek en het adviesgesprek.

In het intakegesprek hebben de ouders gelegenheid het ontstane probleem toe te lichten en samen met Brigitte een vraagstelling te formuleren voor het onderzoek.

Vervolgens wordt het eigenlijke onderzoek verricht, bijvoorbeeld onderzoek naar leervaardigheden, onderzoek naar de schoolvorderingen en/of naar de beleving van het probleem door het kind. Afhankelijk van de vraagstelling kan het onderzoek meer of minder uitgebreid zijn.

In het derde deel wordt het onderzoeksverslag opgesteld, waarin de onderzoeksvraag wordt beantwoord. Het onderzoeksverslag wordt altijd mondeling toegelicht. In het gesprek wordt eventueel een voorstel gedaan voor behandeling. Na afloop ontvangt de aanvrager het definitieve onderzoeksverslag.

Indien van toepassing worden bij het tot stand komen van de diagnose dyslexie de richtlijnen van de Stichting Dyslexie Nederland gevolgd.