logo De Codes - Praktijk voor Psychologie

Tarieven (per 1 januari 2018)

Er zijn geen contracten met verzekeraars afgesloten. Er bestaat geen mogelijkheid tot rechtstreekse betaling door de verzekeraar. Alle declaraties dienen door de cliënt zelf vergoed te worden.

Voor onderzoek wordt een flexibel tarief gehanteerd, afhankelijk van hoe uitgebreid het onderzoek is. Voor behandelingen rekenen we met een uurtarief.

Onderzoek naar aanleg en leervaardigheden/intelligentie
(afhankelijk van leeftijd)
€ 750
Persoonlijkheidsonderzoek
(afhankelijk van wijze van rapportage en uitgebreidheid)
€ 150 - € 300
Didactisch onderzoek (afhankelijk van de omvang) € 75 - € 450
Dyslexie onderzoek (basis) € 900
+ Deskundigenverslag (t.b.v. second opinion, of: verklaring aanpassen) + € 152
Behandeling/begeleiding/consult
(duur 45 min. plus 15 min. oudercontact of verslaglegging)
€ 75
Voor de voorwaarden voor een gereduceerd tarief kunt u navraag doen bij de onderzoeker/behandelaar.
Mail- of telefonisch consult € 55
Intakegesprek € 90

Toelichting

Voor cliënten die aantoonbaar uitkeringsgerechtigd zijn, bestaat een mogelijkheid van reductie, in overleg.

Behandelingen worden volgens afspraak op rekening via de mail betaald, dan wel meteen na afloop via pinbetaling indien deze mogelijkheid voorhanden is. Onderzoeksverslagen dienen voorafgaand aan de definitieve oplevering op declaratie betaald te worden.

Bij een adviesgesprek of behandelingsserie is een kort verslag kosteloos. Dit is echter uitsluitend mogelijk als het gesprek of alle behandelingen steeds binnen de gereserveerde tijd konden worden afgerond. Een behandelingsverslag dat als basis dient voor een dyslexie- of dyscalculieverklaring is niet kosteloos, maar de verklaring zelf wel, tenzij hiervan achteraf – meer dan 30 dagen na het adviesgesprek – een kopie of eerste exemplaar wordt opgevraagd.
N.B. Het is van belang het origineel van een verklaring zorgvuldig te bewaren en niet af te geven aan instanties, uitsluitend ter inzage en kopiëring. Het verschaffen van een duplicaat is namelijk aan regels gebonden en wordt in het algemeen niet gedaan door een praktijk die het document niet zelf heeft verstrekt. Dit om de belangen van kinderen met een verklaring zo goed mogelijk te beschermen tegen fraude-schandalen.

Praktijkvoorwaarden en betalingsvoorwaarden

Voor de praktijkvoorwaarden klik hier.

Voor de betalingsvoorwaarden klik hier.