logo De Codes - Praktijk voor Psychologie

Wat doet zij?

logo Praktijk voor Psychologie De Codes richt zich op kinderen en jong-volwassenen met leerproblemen of emotionele ontwikkelingsproblemen. In het kader van de leeproblematiek kan ook een onderwijsadvies gegeven worden. Tot de taken behoren:

  • het verrichten van pedagogisch-didactisch, intelligentie-, en persoonlijkheidsonderzoek;
  • het behandelen en begeleiden van kinderen en jonge volwassenen;
  • het begeleiden van hun ouders.