logo De Codes - Praktijk voor Psychologie

Welke emotionele problemen?

Emoties bepalen veel van het gedrag van een kind. Een kind kan bijvoorbeeld angstig zijn en daardoor te weinig laten zien van wat het voelt en denkt.

Soms heeft de omgeving last van het gedrag van een kind ("stoorzendergedrag"), maar het kan ook zijn dat het kind zelf vooral de nadelen ervan ondervindt. Bijvoorbeeld het kind is (te) teruggetrokken of heeft de moed verloren.

Een kind kan nare ervaringen hebben meegemaakt, waardoor het (tijdelijk) zijn zelfvertrouwen even kwijt is.

Als het gaat om gedrags- of emotionele problematiek kan er in deze praktijk hulp geboden worden in de vorm van gesprekken, waarbij indien nodig een activiteit, bijvoorbeeld een spel of tekenen/schilderen, als aanknopingspunt gebruikt wordt.