logo De Codes - Praktijk voor Psychologie

Welke emotionele problemen?

Emoties bepalen veel van het gedrag van een kind. Een kind kan bijvoorbeeld angstig zijn en daardoor te weinig laten zien van wat het voelt en denkt. Dat kan zich uiten in brutaal of stoer zijn, of een beetje de clown uithangen, of juist in teruggetrokken gedrag. Of misschien is er sprake van verdrietige gevoelens, die ook weer op veel verschillende manieren het gedrag van een kind kunnen kleuren.
Een kind kan soms bijvoorbeeld heel druk zijn of ongeconcentreerd omdat het eigenlijk verdriet heeft.
Een kind kan nare ervaringen hebben meegemaakt, waardoor het (tijdelijk) zijn zelfvertrouwen even kwijt is.

Als het gaat om gedrags- of emotionele problematiek kan er in deze praktijk hulp geboden worden door uit te zoeken wat er aan de hand is. En daarna, indien gewenst, in de vorm van gesprekken met ouders en kind, waarbij indien nodig voor het kind een activiteit, bijvoorbeeld knutselen, een spel, of tekenen/schilderen, als aanknopingspunt gebruikt wordt.