logo De Codes - Praktijk voor Psychologie

Wie is Brigitte Boomer?

Mevr. drs. Brigitte Boomer heeft de praktijk opgericht in 1991. Zij is sinds 1989 psycholoog en vanaf 1999 gezondheidszorgpsycholoog. Zij is aangesloten bij het N.I.P. (Nederlands Instituut van Psychologen) en geregistreerd bij het B.I.G. (beroepen in de gezondheidszorg). Zij heeft van een samenwerkingsverband van de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Bascule (voorheen het Paedologisch Instituut), het certificaat gekregen om leerproblemen bij jonge mensen vast te stellen en te behandelen. De kwalificatie BIG-geregistreerd g.z.-psycholoog (gezondheidszorgpsycholoog) geeft oa. de bevoegdheid tot het afgeven van geldige dyslexieverklaringen. Daarnaast is zij bevoegd als logopedist, maar niet meer praktiserend hierin.

Brigitte: "Het geeft veel voldoening als een kind of volwassene zijn gevoel van eigenwaarde hervindt, doordat er duidelijkheid is geschapen in de situatie en er een manier is gevonden om met het probleem om te gaan"

foto Brigitte Boomer